Inerciální navigační systém pro mobilní telefony

... ... ... ...

Znát svou polohu v současném světě je stále podstatnější a zásadnější. Ať už při přepravě zboží i osob, při práci záchranných složek, ale třeba i turistice a pohybu po městě, znalost přesné polohy přináší nejen pocit jistoty a bezpečí, ale i ekonomický zisk či strategickou výhodu.
S rozmachem miniaturizace a vývojem mobilních telefonů je GPS modul běžnou součástí i levných přístrojů a určení polohy je tak otázkou několika vteřin. I v moderním světě protkaném signálem družic globálních polohových systémů je však překvapivě snadné „nebýt na signálu“. Pokud je dostupný GSM signál mobilního operátora, je situace ještě vcelku zachráněna, stačí však být v budově s masivními stěnami, v podzemí (např. jeskyně, metro) či uprostřed skalního města či odlehlého horského údolí a jakákoliv možnost navigace dle kteréhokoliv síťového bezdrátového signálu je nemožná.
Celá diplomová práce je zaměřená na nasazení metod inerciální navigace v běžných telefonech s operačním systémem Android. Inerciální navigace znamená, že mobil je schopen zjistit vaši polohu i bez spojení s nebem (tedy bez použití mobilní sítě, wi-fi či GPS spod.) za pomocí čidel, která má v sobě zabudovaná – jedná se zejména o magnetometr (určuje intenzitu magnetického pole, tedy hlavně sever), akcelerometr (sleduje působení tíhového pole země, pozná tedy, jak je mobil netočen, případně že je s ním hýbáno) a gyroskop (detekuje hýbání mobilu ve všech osách). Z podstaty technologického řešení je tento systém aplikovatelný pro navigaci při pěším pohybu, nejedná se o řešení pro využití v dopravních prostředcích.

Kompletní text diplomové práce (PDF)

...
...
Aplikace ke stažení

Stáhněte a vyzkoušejte si aplikaci, která je výstupem poznatků diplomové práce a prakticky aplikuje metody inerciální navigace pro mobilní telefony s operačním systémem Android.

Stáhnout z Google Play

...
Testování aplikace

Zde naleznete veškeré podklady pro testování aplikace. Veice Vám děkuji za čas věnovaný testování a všechny nahlášené výsledky a poznatky!

Zadání testovacích úloh

Formulář pro zadání výsledků
...
Další aplikace autora

Vyzkoušejte i další z projektů autora tohoto systému.

Přejít na Google Play

Seznam projektů